Joel Rayner

Projektroller: Klippare

Mitt namn är Joel Rayner, jag är nyexaminerad filmklippare från Stockholm Dramatiska Högskola.

Konsten om filmklippning har alltid intresserat mig, och som filmklippare eftersträvar jag hela tiden att utveckla nya sätt att berätta historier på.

Filmtips: Elena

Utbildningar

Stockholms Dramatiska Högskola — Bachelor of fine arts in performing arts and media with specialisation in film editing

Augusti 2012 - Maj 2015

Skurups folkhögskola — Filmlinjen

Augusti 2010 - Maj 2012

Nordisk folkhögskola — Film Perspektiv

Januari 2010 - Maj 2010

Halmstad högskola — Filmvetenskap

Augusti 2009 - Januari 2010

Filmografi

OUAGA GIRLS (FAE: dokumentär långfilm) 2015

*Regi: Theresa Traore Dahlberg

BOYS (drama tv-serie för SVT: avsnitt 4 & 5) 2015

*Regi: Olof Leth

FJÄLLHOTELLET (sitcom) 2015

*Regi: Jonas Modin, Isabella Rodriguez

LONE DADS (dokumentär) 2015

*Regi: Ellen Fiske

FÖRVARET (trailer) 2015

*Regi: Anna Persson, Shaon Chakraborty

JAG FICK RESA (kampanjfilm för RFSU) 2015

*Regi: Emilie Weiderud

PETRA OCH PATIENTERNA (barnprogram för SVT: 8 avsnitt) 2014

*Regi: David Wramneby & Elin Wramneby

HUSET (fiktion) 2014

*Regi: Are Rabben Teigen

THE POM POM CLUB (fiktion) 2014

*Regi: Karin Franz Körlof

EMBRYO (dokumentär) 2014

*Regi: Emma Thorsander

MOYA MAMA - MIN MAMMA (dokumentär) 2014

*Regi: Ellen Fiske

MAZDA (fiktion) 2014

*Regi: Alexis Almström

MERUM IMPERIUM (fiktion) 2013

*Regi: Karin Franz Körlof

ANDRUM (fiktion) 2013

*Regi: Anette Gunnarsson

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun