Helena Molin

Projektroller: Regissör, Fotograf, Inspeln.ledare/scripta, Klippare
  • Postort: Stockholm
  • Telefon: 0738115113

Att göra film för mig innebär att förmedla en kanal mellan det visuella och det ceremoniella och jag vill skapa filmer som presenterar ett annars svåråtkomligt rum. Min förhoppning är att filmens fysiska rum knyts samman med rum inom tittaren, som uppmuntras att själv besvara filmens utgångspunkter. På så vis är min innersta förhoppning att jag genom film kan inbjuda till en påminnelse om att världens faktiskt innehåller mycket magi.

Jag har min bakgrund inom socialt arbete där jag framför allt har arbetat inom socialtjänstens barnutredningsenhet och på skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn. Centralt i dessa arbeten är mötet med en annan person och att stå med henne i det svåra. Den viktigaste lärdomen jag fått från med mig från denna bakgrund är att kunna vara bekväm även i det obekväma, vilket skapar goda förutsättningar för en förtrolig och trygg mellanmänsklig relation, och detta tar jag rakt med mig in i det filmskapande jag vill ägna mig åt.

Filmtips: Willow, Thelma & Louise, Resan till Melonia

Utbildningar

Dokumentärfilm grundkurs år 1, Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, 2018, Bålsta.

Dokumentärfilm projektår 2, Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, 2019, Bålsta.

Filmografi

"Hjälp oss att inte vara rädda" (pågående projekt), dokumentär, 2018-2019, regissör.

"Döden är livsviktig", dokumentär, 2018, regissör.

"Med omsorg", dokumentär, 2018, regissör.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun