Frida Mårtensson

Projektroller: Producent/prod.ledare

Producent på Verket Produktion. Arbetat som biträdande producent på Garagefilm International mellan 2010 och 2018.

Utbildningar

Praktisk Film, Malmö Högskola, 2007, Malmö

TV & Mediaproduktion, EC Utbildning, 2009, Malmö

Kulturpolitik, Stockholms Universitet, 2011, Stockholm

Filmografi

Skuggdjur, fiktion, 2017, producent

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun