Ebba Stymne

Projektroller: Manusförfattare
  • Postort: Stockholm

Utbildningar

Filmmanus, Stockholms dramatiska högskola, 2018, Stockholm

Att skriva dramatik, Biskops Arnö, 2015, Stockholm

Filmografi

Kortfilm, Freak, fiktion, 2016, manusförfattare

Kortfilm, Listor, fiktion, postproduktion 2016, manusförfattare, regissör

Kortfilm, Falla samman, fiktion, 2015, manusförfattare

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun