David Kjelkerud

Interaktionsdesigner med intresse för film

Utbildningar

KTH Medieteknik, 2009

Filmografi

Paketet, kortfilm 35mm, fiktion, 2004, producent, regissör

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun