Anna Nyman

Projektroller: Manusförfattare

Jobbar både med dokumentärt och med fiktivt.
Kombinerar inom det dokumentära mina kunskaper inom humaniora för att knyta band mellan den och vardagen/ det pågående samhället i nuet.
Fiktion drar jag gärna mot det lyriska hållet och mot konstfilm.

Filmtips: Senast bra sedda: Ian Fairweather, Jag vill inte leva detta livet

Utbildningar

Nordens Fhsk Biskops-Arnö, inriktning dramatik, Sthlm 2008

Kreativt Skrivande, Växjö, Vxj Univ, pågår

Skrivarlinje, Österlens fhsk, Tomelilla, 2003, 2005

Filmografi

MUD., fiktion, skriven 2008, i förhandl., manus

Ohio Impromptu, fritt efter Samuel Beckett, fiktion, 2008 Biskops-Arnö, regiass/manusbearbetning

Pågående skrivproj. dokumentär. 2009- söker fotograf.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun