Veckokurs videofilmning

1 inlägg / 0 nya
Veckokurs videofilmning

Sommarkurs på Sundbybergs Folkhögskola.
Kurstid 13 - 17 juni 2011. Anmälan senast 1/5
Du får lära dig grunderna i filmande med en digital videokamera (DV-kamera). Du får göra en film i ett grupparbete och även lära dig att redigera den.

Syftet med kursen är att du ska få en fördjupad kunskap i filmande och redigering. Oavsett hur du sedan vill använda den, kan resultatet bli att
• alla orkar stanna kvar och se hela semesterfilmen
• du kan göra personporträttet av din gamla släkting med den intressanta historien
• du kan överraska kollegorna på jobbet med en presentationsfilm du gjort

Vi använder oss av Windows Movie Maker ett gratisprogram som finns i de flesta PC- datorer.

Undervisningen är avgiftsfri. För kamerautrustning, studiematerial och kaffe betalar du 1000:-.

För mer information:
www.sundbyberg.fhsk.se
08-445 39 00

Kulturparaplyet Sundbybergs Folkhögskola

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun