Produktions ass och el assar sökes till DI produktion!

1 inlägg / 0 nya
Produktions ass och el assar sökes till DI produktion!

Vi letar efter engagerade människor som vill vara med och hjälpa oss på inspelningen av mittfilmen Här slutar Sverige. Inspelningen kommer pågå mellan 4 och 14 november, med fem inspelningsdagar. Hör av er, we want you!

Hälsningar
Sophia
073 648 54 32
[email protected]

Sophia Bösch

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun