Kurs i Audio Visual Performance och Visual Jockeying

1 inlägg / 0 nya
Kurs i Audio Visual Performance och Visual Jockeying
Målgrupp: Animatör, Klippare, Postprod./bild

Föreläsningar och workshops inom praktik, teknik, estetik, historia/samtid och teori. Hands on med mjukvaran Modul8 – ett verktyg för live performance, samt ett urval av hårdvara.

Plats: Transit Kulturinkubatorn, LM Ericssons väg 14 (Konstfack), T-Telefonplan.
Antal tillfällen: 6, totalt 18 kurstimmar.
Tid: onsdagar 18:00-21:00.
Datum: 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3 – 2011.
Antal deltagare: 8-12.
Kostnad: 3.000 kr (student 2.500 kr).
Målgrupp: Filmare, designers, konstnärer, musiker, lärare, m. fl. som vill jobba med rörlig grafik och video i synk med musik/audio.
Konkret kursmål: Att ha en färdig produktion att lägga till i sin portfolio – möjligheter beror på om man väljer att använda demo eller köpa Modul8 – 2.680 kr ord. pris, 1.790 kr student).
Generella kursmål: Att utveckla färdigheter i praktiskt arbete med mjuk- och hårdvara, kännedom om föregångare och samtida aktörer och dessas estetiska språk, viss grundläggande teori, visst fackspråk, viss kännedom om marknadsmässiga förutsättningar samt möjliga användningsområden.
Förkunskapskrav: Grundläggande datorkunskaper inom Apple Mac OS X.
Rekommenderade förkunskaper: Kännedom om hur man hanterar digitalt material i redigeringsprogram för ljud eller bild. T. ex. Photoshop, After Effects, Cubase eller iMovie.
Egen utrustning som krävs: Apple Mac dator, OS X 10.4.8+, 1 Ghz G4+/Intel (Universal), 32 Mb VRAM+, 1Gb RAM+. Med andra ord, vilken bärbar Mac som helst från mitten av 2005 och framåt. Modul8 finns ej till andra plattformar.
Egen utrustning som rekommenderas: Videokamera, mobilkamera eller webkamera, video- eller VGA-adapter, midi-controller.

Området är på många sätt nytt, även om det finns föregångare från 1600-talet och framåt. Det handlar om film/video och rörlig grafik, på olika sätt synkroniserad till musik/audio. Antalet stilar, tekniker och kontexter är många, men ett paraplybegrepp och synsätt som binder samman och särpräglar området är visual music. Det har utvecklats en liten men väl sammanlänkad global subkultur. I mångt och mycket har den växt fram ur 80-talets klubbkultur i New York, men med dagens överkomliga utrustning och det faktum att digitala data är möjliga att på många vis länka samman och slussa mellan programvaror och parametrar, har med all sannolikhet bidragit till att denna verkligt intermediala/multimediala utrycksform nu anammats av en bredare grupp.

Jag är själv verksam utövare och gästlärare på Berghs och Forsbergs. På Högskolan Dalarna är jag lärare på det nya kandidatprogrammet Audiovisuell Produktion. Jag är utbildad vid Konstfack/Inst. för Bildpedagogik, är en av grundarna till Swedish VJ Union och har framträtt i Sverige, Danmark, Tyskland och New York. 2011 är jag aktuell på Färgfabriken, Volt, Norbergfestival, Fylkingen, Livrustkammaren, etc.

Anmälan sker till joel at joeldittrich dot se. 500 kr handpenning, först till kvarn!

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun