Crowdfunding

Vad är Crowdfunding? 

Crowdfunding är en metod för att finansiera filmprojekt genom att vända sig till många små finansiärer för att be om deras stöd eller donationer. Till skillnad från traditionell finansiering av film där man ofta förlitar sig på några få större finansiärer bygger tanken om crowd funding på idén om “Många bäckar små...”

Eftersom du på ett tidigt stadium börjar kommunicera din idé med filmens framtida publik är en crowdfunding-kampanj ett bra sätt att tidigt skapa ett engagemang och uppmärksamhet kring din idé. Istället för att börja marknadsföra filmen när den är färdig så marknadsför du filmen redan på idé- och produktionsstadiet.

Genom att bygga upp en “crowd” kring din idé kan du också visa de större finansiärerna att det redan finns en publik och ett intresse kring filmen och därmed öka chanserna att få mer traditionell finansiering.

Har du ett projekt och vill starta en egen kampanj läs vidare HÄR

Vill du stötta ett projekt på filmbasen läs vidare HÄR

Denna tjänst görs i samarbete med: 

Denna tjänst har tagits fram med ekonomisk stöd av:

 

 

 

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun